IPC2

 

Creatief & Verwerking

Innovaties met en voor Papier en Karton staan centraal in het netwerk van Middelgrote en Kleine Bedrijven (MKB’s) die samenwerken in Wereld van Papier IPC Creatief & Verwerking. Dit IPC netwerk bestaat uit innovatieve bedrijven die zich richten op het verwerken van papier en karton of toeleverancier of afnemer zijn bij deze bedrijven.

Het netwerk richt zich naast de eigen bedrijfsspecifieke innovaties ook op het collectief verbeteren van verwerkingsprocessen voor drukkerijen of kartonnagebedrijven en/of nieuwe functionaliteiten voor drukwerk of verpakkingen. Dit samenwerkingsverband wordt door Agentschap NL (voorheen SenterNovem) ondersteund via de IPC regeling (= Innovatie Prestatie Contracten regeling) en door Stichting Wereld van Papier begeleidt als netwerkbeheerder/penvoerder namens de deelnemende bedrijven.

Binnen dit netwerk werken 23 MKB’s samen die eigen innovatieactiviteiten uitvoeren gericht op verbetering van de efficiency van hun productieproces of op de ontwikkeling van nieuwe producten. Door de onderlinge samenwerking binnen de papierketen wordt tevens gewerkt aan het creëren van nieuwe product-markt combinaties binnen die keten en eventueel aan nieuwe markten daarbuiten. De ondernemers voeren binnen het netwerk hun eigen innovaties uit, maar zo mogelijk wel in samenwerking met andere bedrijven. Daarnaast wordt er samengewerkt in collectieve innovatie projecten. Uitgangspunt is dat via het netwerk de samenwerking tussen de bedrijven in de loop der tijd toeneemt. Afhankelijk van de wensen van de IPC partners kunnen ook andere bedrijven of kennisinstellingen worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het netwerk.

De Thema’s

1 Nieuwe hulpmiddelen/hulpstoffen:

voor verbetering van de productie efficiency, productkwaliteit en/of ketenafstemming. Innovaties zijn o.a.web-to-print en/of workflow management systemen , JDF, UV inkten/drukken, “klant ontwerpt”, combineren van verzamelorders, ordervolgsysteem, ..(themaleider Groels)

2. Veiligheid en authenticiteit:

toevoegingen aan het basis papier en karton of via de bedrukking/verwerking om zo aan verpakker en/of consument de veiligheid/authenticiteit van het (verpakte) product te kunnen garanderen. (themaleider Dienstencentrum)

3. Actieve en Intelligente verpakkingen:

dit in samenwerking met een internationaal Cornet project. Gedrukte extra functionaliteit voor de verpakking, RFID’s, inbouw transponders. (themaleider Bumaga)

4. Technische / nieuwe toepassingen van papier en karton:

nieuwe toepassingen van papier en karton. Zowel productontwikkeling als ontwikkeling van productiemiddelen en hulpmiddelen hiervoor. Innovaties zijn o.a.: 3- D kaarten en LED lamp kaarten, gepersonificeerde Z-kaart, Displays/zichtoplossingen. (themaleider Bumaga)

5. Multimedia integratie:

bedrijven en instellingen gebruiken voor hun communicatie steeds vaker meerdere communicatie vormen en in toenemende mate worden deze communicatievormen ook geïntegreerd. Dit vraagt om nieuwe benaderingen en controle systemen. Innovaties o.a. op het gebied van virtuele fotografie/CGI, narrow casting, video, real-time 3D, panorama-video, etc. (themaleider Studio Fischer)

6. Color management:

zowel binnen een als ook tussen verschillende communicatievormen. Media NOVA/kwaliteitsverbetering off-set/flexo bedrukkingen. (themaleider Colorware)

7 Duurzaamheid:

vermindering energieverbruik, vermijden alcoholgebruik, reductie emissies, vermindering papierverlies, bio-afbreekbaarheid (themaleider Innovaders)
 

Gedeeltelijke overlap met ander IPC netwerk

Het netwerk IPC Papierketen heeft een gedeeltelijke overlap in de doelgroep en activiteiten. Dit netwerk wordt beheerd door Kenniscentrum Papier en Karton. Het IPC Creatief & Verwerking netwerk is opgezet voor een periode van minimaal 3 jaar. Bedrijven die worden ondersteund vanuit de IPC regeling nemen gedurende deze periode deel aan het netwerk. Dit netwerk wordt “beheerd” door Stichting Wereld van Papier. Deze stichting is tevens penvoerder richting SenterNovem.

Stichting Wereld van Papier werkt samen met het Kenniscentrum Papier en Karton, de Grafisch Technologische Studie Club en Syntens. Deze 3 organisaties leveren ieder vanuit hun eigen kennis en mogelijkheden een cruciale bijdrage aan het netwerk. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers aan een van de collectieve innovatie thema’s of voor alle partners in het netwerk voor onderlinge kennisuitwisseling en voor kennisinput vanuit derden.

IPC2 IPC2 op de kaart


Bekijk Wereld van Papier in een grotere kaart

De Deelnemers