Bestuur

 

Stichting Wereld van Papier hecht grote waarde aan innovatie in de papier- en kartonbranche in Nederland. Om alert te blijven op de ontwikkelingen en innovaties in en om de Nederlandse branche in de papier- en kartonindstrie heeft Stichting Wereld van Papier een actief bestuur. De bestuursleden denken mee, praten mee en beslissen mee over belangrijke zaken die met onze accommodaties te maken hebben. Van hele praktische zaken anno nu tot de ontwikkelingen van morgen. De bestuursleden kunnen stuk voor stuk bogen op een schat aan ervaring en inspiratie.

Tanja Storm

Voorzitter

Tanja Storm

Vanaf 2008 vervul ik de rol als netwerkmanager voor MKB bedrijven in de papier- en kartonketen die via de IPC regeling willen samenwerken en innoveren. Stichting Wereld van Papier is penvoerder voor een aantal IPC netwerken. Ik ben het eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor alle, ca. 100 bedrijven. Het administratief/financieel begeleiden van de bedrijven, het organiseren van bijeenkomsten en het creëren van business kansen behoort ook tot mijn taak. In het contact met de diverse ondernemingen ervaar ik dat mijn jarenlange ervaring als MKB ondernemer, oog voor procedures en samenwerking tussen bedrijven onderling, uitstekend van pas komen.

Arie Hooimeijer

Penningmeester en secretaris

Arie HooimeijerWat is er nou zo interessant aan de Papier- en Kartonindustrie dat het je al meer dan 15 jaar blijft boeien? Veel papiermakers krijgen net als ik deze vraag ongetwijfeld regelmatig en ook zij kunnen heel veel redenen geven waarom we al zolang met zoveel plezier in onze industrie werken. Als je je er voor open stelt heeft onze industrie oneindig veel te bieden. Werken met natuurlijke grondstoffen, indrukwekkende productie-installaties die doorlopend worden aangepast aan de laatste stand der techniek en een breed productenpakket waarmee we allemaal vele malen per dag te maken hebben. Denk je dag eens in zonder krant, thee- of koffiefilter, toiletpapier en de voedingsmiddelenverpakkingen. Eerlijk gezegd dacht ik eind jaren 80 voor 2 of 3 jaar een uitstapje te maken naar sterk toegepaste papier- en kartonprojecten om daarna weer terug te gaan naar de chemie. Wist ik veel dat ik zoals zoveel mensen in onze bedrijfstak als een blok zou vallen voor onze industrie. “You love it or you hate it”, een tussenweg lijkt niet mogelijk.

Een doctoraal Bio-Farmacie, 1,5 jaar ervaring bij de afdeling procestechnologie van de AKZO Chloorfabriek in Rotterdam en 7 jaar onderzoek gericht op milieu en toxicologische analyses bij TNO-Maatschappelijke Technologie, bleken echter een prima basis om vanaf 1990 projecten op het gebied van watersystemen en hulpstoffen in de papier- en kartonindustrie te gaan doen. Eind 1995 kreeg ik de kans om afdelingshoofd van TNO Papier en Karton te worden en in die functie mocht ik in 1998 de laatste fase van het ontwikkelingstraject van het Kenniscentrum “doen”. In de periode 1998 – 2001 heb ik mijn werk bij het Kenniscentrum kunnen combineren met TNO. Vanaf 2001 ben ik fulltime directeur van het Kenniscentrum en sinds 2003 ook van Bumaga BV.

Papier en Karton; een oneindige bron van inspiratie.

In de eerste ronde, programma’s (1998 – 2003), was er een sterke nationale focus. Sinds 2004 wordt de Europese setting steeds belangrijker. Naast de verschillende vertegenwoordigingen in wetenschappelijke en industriële netwerken, neemt het actief deelnemen aan de grote geïntegreerde internationale projecten zoals ECOTARGET en EFORWOOD en een zeer actieve rol binnen het Forest-based sector Technologie Platform, een steeds groter deel van mijn tijd in. Ook het ontwikkelen en uitbouwen van samenwerkingsverbanden met de relevante (papier) instituten en universiteiten in Europa is een belangrijke taak. Dit heeft o.a. tot de unieke samenwerking met de Technische Universiteit in Lodz, Polen geleid. In grootte is dit de tweede op het gebied van papier- en druktechnologie en de samenwerking heeft intussen tot 12 doctoraal scripties geleid en er zijn intussen 3 afgestudeerden actief in gezamenlijke promotieprojecten.

De komende jaren kan er in toenemende mate worden geoogst door onze industrie. Na een lange investeringsperiode waarin ook al het nodige laaghangende fruit kon worden geplukt, komen langzamerhand de grotere veranderingen aan bod. Na een zeer geslaagde marktintroductie van de MiTa, worden voor 2006/2007 de markt adaptatie verwacht van o.a. verschillende sensorsystemen, de Compressie-Refiner en enzymsystemen en ook voor de jaren daarna zitten er volop nieuwe technologieën in de pijplijn.

Met de uitvoering van de energietransitie, in aanvulling op de lopende programma’s, gaat het Kenniscentrum weer een nieuwe fase in. Veel spannende projecten staan op de rol en er lijkt voldoende potentie om nog zeker 15 jaar met veel plezier in onze industrie te blijven werken.

Wilco de Groot

Bestuurslid

Wilco de GrootIng. Wilco de Groot is directeur van IGT Testing Systems. Als echte ondernemer en mét verstand van onder andere de papier en kartonketen zijn wij blij met zijn rol als bestuurslid. IGT Testing Systems ontwikkelt, produceert en verkoopt apparatuur voor het testen van de bedrukbaarheid van papier, karton, kunststoffen en andere materialen. Bedrukbaarheid wordt bepaald volgens de meest gangbare druktechnieken zoals offset, diepdruk, flexografie, zeefdruk, etc. van inkten of overeenkomstige materialen in deze technieken op de bijpassende materialen. De afzetmarkt is over de gehele wereld in de grafische, papier, chemische en inktindustrie.