IPC4

 

Beveiliging, Bescherming & Biomaterialen

De innovaties in het IPC4 richten zich vooral op nieuwe producten, concepten en diensten. Betere specificaties en extra functionaliteit in combinatie met een verduurzaming van zowel de eigen sector als de ketens waar de verpakkingen en het drukwerk worden toegepast, met name in de voedingsmiddelen- en farmaceutische sector.

Er wordt onderzoek en ontwikkeling verricht voor:

 • ontwikkeling van nieuwe papier- en kartonsoorten, nieuwe verpakkingsmaterialen via laminaten met biokunststoffen en toepassing van bio-based- en nanotechnologie gebaseerde coatings die volledig biologisch afbreekbaar zijn
 • ontwikkeling van nieuwe on-line sensoren die productieprocessen en hoogwaardige kwaliteit kunnen ondersteunen
 • aanvullende functionaliteiten voor papier en verpakkingen zoals geur en braille, nieuwe veiligheidskenmerken zoals folies met veiligheidskenmerken en hologrammen
 • nieuwe walsen voor de flexodruk markt die hoogwaardiger drukwerk mogelijk maken
 • nieuwe presentatietechnieken voor al dan niet gedrukte informatie via fotoboeken met extra functionaliteit
 • spansystemen voor grootformaat drukwerk
 • applicaties (apps) voor mobiele telefoons

In de dienstensector gaat het om ontwikkeling van:

software voor real time beveiliging van de logistieke keten van verpakte geneesmiddelen die in aanvulling op de nieuwe verpakkingsfeatures wordt ingezet en authenticiteit garandeert. Verdere dienstontwikkeling richt zich op de meer dan 100.000 medewerkers in de keten op het gebied van veiligheid, ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Het IPC4 netwerk wordt samengevat in 5 centrale thema’s

 • Meer met minder (MVO en verduurzaming)
 • Personalisering/digitalisering
 • Vergrijzing
 • Emoties
 • Mobiliteit

Deze thema’s hebben een grote invloed op onze manier van leven, het consumptiegedrag en daarmee op de behoefte aan producten en diensten. Dit biedt vele nieuwe kansen voor zowel de partijen die verpakkingen en drukwerk aanbieden als ook voor de gebruikers daarvan in voor Nederland cruciale industriële sectoren zoals de Agrofood, Tuinbouw, Logistiek en Life Sciences.

Cruciale ontwikkelingen voor de partners in dit IPC project zijn:

Sociaal-maatschappelijk: MVO is voor veel partners het vertrekpunt voor de business.

Technologische trends van de afgelopen jaren zijn:

 • lichtere materialen in combinatie met betere prestaties, o.a. via de productie van laminaten en het gebruikvan biobased coatings
 • mogelijkheden van Ecodesign / Design voor recycling / Cradle to Cradle
 • toepassen van aanvullende functionaliteit voor verpakkingen die de supply chain efficiency verbetert steeds geavanceerder drukwerk
 • invloed geven aan de consument om zelf ontwerp van drukwerk en verpakkingen te beïnvloeden
 • het overal mobiel beschikbaar zijn van informatie
 • remote kunnen beïnvloeden van allerlei processen
 • gebruik van Intelligente en Actieve verpakkingen

MVO, duurzaam, economie en toekomstige ontwikkelingen.

Op ecologisch gebied stijgen de prestaties snel maar de wensen stijgen zo mogelijk nog sneller. De verschuiving van fossiel gebaseerde naar bio-based materialen en de toegenomen aandacht voor herbruikbaarheid en recyclebaarheid is in het voordeel van papier en karton.

Economische en technische uitdagingen zijn de toekomstige beschikbaarheid van biomassa en de stijgende kosten van energie. Verder is grafisch drukwerk onderdeel van de communicatiemix van bedrijven en zal toegevoegde waarde moeten blijven bieden aan tv, internet, narrow-casting etc. Politiek en wet- en regelgeving hebben een grote inpact. De verpakkingsbelasting gaat over massa en stimuleert ontwikkeling van lichtere (mono)materialen. Voor voedselcontact verpakkingen zijn er steeds veranderende stringente eisen en ook voor farma verpakkingen komen er veel striktere regels.

IPC4 IPC4 op de kaart

Bekijk Wereld van Papier in een grotere kaart

De Deelnemers