IPC1

 

In het IPC1 netwerk werd er door 19 ondernemende bedrijven uit het middden en kleinbedrijf alleen en gezamenlijk gewerkt aan innovaties binnen de volgende thema’s:

1. Efficiëntere en effectievere productieprocessen

De resultaten bestaan met name uit nieuwe procestechnieken en grond/hulpstoffen die zorgen voor efficiëntere en effectievere productieprocessen. Hiermee worden kostenverlaging en/of duurzaamheidwinst gerealiseerd in het eigen proces of worden aangepaste producten gemaakt die nieuwe kansen verderop in de keten geven.

2. Meet- en regelsystemen / ICT ketentools

De Meet- en regelsystemen systemen leiden tot verhoging van efficiency en effectiviteit bij de productie en/of verwerking van papier en karton. De ICT ketentools zorgen voor een betere afstemming tussen verschillende schakels in de keten of leiden tot kostenbesparing door o.a. vermindering van papier- en kartonverliezen of minder uitval van verpakte producten.

3. Communicatieve Verpakkingen en Interactief Drukwerk

Aangepaste bedrukkingen en/of verwerkingen van papier en karton leiden tot aanvullende functionaliteit en daarmee extra toegevoegde waarde voor het bedrukte product.

4. Bedrukbaarheid en daarop gerichte meetmethoden

Een betere beheersingvan de bedrukkingeigenschappen van papier en karton zorgt voor een efficiënter materiaalgebruik bij verwerking en tot een nieuwe generatie van printability. Voor dit onderdeel wordt samengewerkt met het internationale project Paper Printing Quality (PaPriQua).

IPC1 IPC1 op de kaart


Bekijk Wereld van Papier in een grotere kaart

De Deelnemers