IPC Netwerken

Onze netwerken voor Innovatie Prestatie Contracten

IPC staat voor Innovatie Prestatie Contracten

Innovaties in de papier- en kartonsector staan centraal in diverse netwerken van middelgrote en kleine bedrijven (MKB’s) die samenwerken in “Wereld van Papier IPC netwerken”. De IPC netwerken bestaan uit innovatieve MKB’s die zich richten op het produceren en of verwerken van papier en karton of toeleverancier of afnemer zijn van/aan deze bedrijven.

De netwerken richten zich naast de eigen bedrijfsspecifieke innovaties ook op het collectief verbeteren van verwerkingsprocessen voor drukkerijen of kartonnage bedrijven en/of nieuwe functionaliteiten voor drukwerk of verpakkingen. De samenwerkingsverbanden worden door Agentschap NL (voorheen SenterNovem) ondersteund via de IPC regeling (= Innovatie Prestatie Contracten regeling). De IPC netwerken worden tegenwoordig opgezet voor een periode van 2 jaar. IPC2 en 3 vallen nog onder de oude regeling en zijn opgezet voor een periode van 3 jaar.

Samenwerken en innovatie

Binnen de actieve netwerken werken ongeveer 100 MKB’s samen die innovatieactiviteiten uitvoeren gericht op verbetering van de efficiency van hun productieproces of op de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook de 19 MKB’s die deelnamen aan het inmiddels beeindigde IPC1 netwerk, zijn nog actief betrokken bij WvP. Door de onderlinge samenwerking binnen de papierketen wordt gewerkt aan het creëren van nieuwe productmarkt combinaties binnen die keten en eventueel aan nieuwe markten daarbuiten. De ondernemers voeren binnen het netwerk hun eigen innovaties uit, maar zo mogelijk wel in samenwerking met andere bedrijven. Daarnaast wordt er samengewerkt in collectieve innovatieprojecten. Uitgangspunt is dat via de netwerken de samenwerking tussen de bedrijven in de loop der tijd toeneemt. Afhankelijk van de wensen van de IPC partners kunnen ook andere bedrijven of kennisinstellingen worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het netwerk. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers aan een van de collectieve innovatie thema’s of voor alle partners in het netwerk voor onderlinge kennisuitwisseling en voor kennisinput vanuit derden.