Smart Flower Pack

 

Ontwikkeling en toepassingen van slimme biobased verpakkingssystemen voor de zakelijke bloemensector.

Looptijd: januari 2013 – september 2015

Impact

Nog voor bloemen de consument bereiken, valt 15 procent tot 25 procent in de keten uit door beschadiging of verwelking. Dit verlies heeft verschillende oorzaken, zoals ethyleenuitstoot, schimmels, bacteriën, schok en vooral verkeerde temperaturen gecombineerd met lange doorlooptijden. Door deze invloeden en mechanismen in kaart te brengen, kunnen ze via actieve verpakkingen worden gereduceerd en zelfs opgeheven.

Doelstelling:

    • verbeteren van vaasleven (houdbaarheid bij de consument)
    • handhaven van kwaliteit
    • vereenvoudigen van ketens
    • verminderen van uitval in de bloemenketen

De winst bestaat uit nieuwe producten en diensten en vergroting van de omzet voor alle deelnemende bedrijven.

Innovatie

Smart Flower Pack is gebaseerd op materiaalonderzoek en business case studies voor ontwikkeling van actieve bio-based bloemenverpakkingen met actieve bijdragen van deelnemende bedrijven uit de gehele keten. Het combineert de wensen uit de verpakkingsketen (met name papier en karton) en de bloemenketen. Op deze manier is het mogelijk nieuwe innovatieve technologieën voor actieve bloemenverpakkingen te implementeren en exploiteren.

Uitvoering

In het eerste jaar van het project worden (in nauwe samenwerking met de Poolse partners) materialen, technologieën en actieve componenten gescreend en ontwikkeld die bijdragen aan kwaliteitsbehoud en de verlenging van het vaasleven. De uiteindelijk gekozen oplossing moet normaal verwerkt worden in bestaande omgevingen. Het tweede jaar bevat business case studies in samenwerking met Nederlandse bedrijven om de technische economische haalbaarheid van het ontwikkelde verpakkingssysteem te evalueren.