Flexinad

 

De focus van het project is de toepassing van flexografische printtechnieken op verpakkingsmateriaal. Werk in Flexinad is gericht op hechting en bedrukbaarheid van flexo-inkten op papier en kunststof voor flexibele verpakkingen.

Looptijd: maart 2012 – februari 2014

Impact

Verpakkingen beschermen niet alleen de inhoud maar moeten ook ruimte bieden aan een grote hoeveelheid informatie en voldoen aan diverse marketingeisen. Ook moeten de verpakkingen de transport, goederenhandeling en het opslagproces stroomlijnen.

Flexografie als drukmethode krijgt onder fabrikanten en ondernemers steeds meer aanzien. Niet alleen vanwege de lage kosten en flexibiliteit maar ook vanwege de toenemende interesse in fullcolour gedrukte en rijkelijk ontworpen verpakkingen met oog voor marketing. Daarnaast stijgt de kwaliteit van printprestaties gestaag waar flexodruk al langer voorkomt zoals bij golfkarton.

De recente ontwikkelingen van de afgelopen jaren leiden tot vele materialen en afwerkingsprocessen die hoge kwaliteit prints leveren. Dit is echter exact waar de grote problemen hun intreden doen. Vele mogelijke combinaties en eigenschappen zijn tot op heden nooit gespecificeerd voor flexografisch printen. Dit geldt specifiek voor de factoren die belangrijk zijn voor het printproces zoals het vochtig maken van de printrollen, printplaat en ondergrond.

Innovatie

Het innovatieve doel van Flexinad is makkelijk bruikbare en betrouwbare testmethoden voor hechtingeigenschappen en vochtig maken van printrollen leveren. Deze methoden worden gebruik voor ondergronden, inkten en printen. Zij laten drukkers en printbedrijven voor de juiste specificaties en materialen laten kiezen zodat het totale proces optimaliseert.

Doelstellingen:

  • De ondergrond, inkten en printproces beter met elkaar te verbinden.
  • Kijken tot op welke hoogte print methodes geschikt zijn voor diverse ondergronden en flexografisch printen
  • Vaststellen of oppervlakte-energie en structuurrelevante test procedures gebruikt kunnen worden voor het verhelderen van het bevochtiging- en aanhechtingsproces
  • Uitvoering

    Tot op heden is materiaalselectie, procescontrole en componentenverbinding bijna geheel gebaseerd op basis van proeven en experimenten. Onderzoek is nodig omdat systematische studies naar bevochtiging van printrollen inkthechting bijna volledig ontbreken. Voor dit doel zullen de impact van de ondergrond, inkten en het proces worden geanalyseerd in laboratoria en geselecteerde industrialiseerde proeven. IGT Test Systemen uit het Midden en Klein Bedrijf is een belangrijk lid van het Nederlandse Gebruikers Comité en zal een belangrijke rol hebben in het Flexinad project.